Ne vždy stavitelé dodržují základní bezpečnostní pravidla a z lešení se tak stává riskantní záležitost.

  

seo-leseni                                                                                        
                                                                                                                                                                                      Foto: Pixabay.com

 


Lešení jakožto dočasná pomocná stavební konstrukce by mělo být spolehlivým pomocníkem při rekonstrukci či výstavbě. Jakých 4 zásadních chyb a nepozorností se při montáži lešení vyvarovat?

 

Chyba č. 1 – nevyhovující podložení

Základním kamenem při stavbě lešení je poctivé podložení nánožek. Nesprávné zajištění nebo nedostatečná nosnost podložek může zapříčinit usmýknutí konstrukce nebo propadávání do zeminy a následné rozložení lešení. Podložení by mělo být bytelné a pevné – nejlépe v podobě dostatečně velkých fošen, které odpovídají zatížení skeletu. Nánožka lešení se kvůli nejlepší stabilitě a správné fixaci usazuje doprostřed desky.

 

Chyba č. 2 – špatné kotvení

Kotvení je způsob uchycení jednotlivých částí lešení k sobě. Pozornost je třeba věnovat správnému uchycení kotev, aby lešení bylo pevné, drželo tvar a nedošlo k jeho zborcení. Různé druhy lešení mají jiné způsoby kotvení, ale vždy je potřeba dodržovat přiložený návod k montáži. Kotvy zajišťují přenesení tahu i tlaku. Pokud je lešení zakryto stavební plachtou, je nutno počítat s větším množstvím použitých kotev.

 

Chyba č. 3 – umístění vstupního žebříku

Žebřík umožňuje vstup a výstup z konstrukce lešení nebo přechod mezi jednotlivými patry. Bezpečný pohyb po lešení přepokládá pevné ukotvení žebříku. Nánožky je potřeba zabezpečit nepohyblivým podložím. Žebříky lze pořídit v různých délkách a šířkách a při koupi je dobré myslet na kvalitu materiálu a svarových spojů.

 

Chyba č. 4 – nedodržování BOZP

Hlavní zásadou bezpečné práce na lešení je dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Žádné ulehčení v podobě ukvapené a nepoctivé práce nestojí za ohrožení zdraví pracovníků na stavbě. Stejně tak jako stavba i demontáž lešení musí probíhat podle pravidel, a to po jednotlivých částech odshora dolů. Zkrátka je potřeba dodržovat každý předepsaný krok a hlavně nosit ochrannou přilbu.