Hřejivé palčáky a čepice do chladných dnů

uvodni

Foto: Jonathan Klein


Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních! Vánice ani koulovaná vás nezaskočí v krásné soupravě, která se s výjimkou pružných lemů plete na sadě krátkých jehlic lícovým žerzejem, motivy pak podle rozkresů. 

 

ČEPICE

Velikost: obvod hlavy asi 56 cm

Materiál: příze „Merino 85“ (Austermann; 85 m/50 g): po 50 g bílé, červené a černé; po 1 sadě krátkých jehlic č. 6 a 7 (Prym)

Pružný vzor: Pleteme střídavě 2 oka hladce, 2 oka obrace.

Proužkový vzor: Pruž. vzorem pleteme střídavě 2 ŘD bílou a 2 ŘD černou přízí.

Lícový žerzej: Lícová řada hladce, rubová řada obrace, v řadách dokola (ŘD) pleteme oka pouze hladce.

Žakárský vzor: Pleteme lícovým žerzejem podle rozkresu, 1 čtvereček představuje vždy 1 oko a 1 řadu dokola (ŘD). Přízi, se kterou právě nepracujeme, vedeme volně na zadní straně práce, a dbáme na to, aby vlákna byla napnutá rovnoměrně. Pleteme na počet ok dělitelný číslem 18. Na výšku upleteme vzor z rozkresu 1x.

Zkušební vzorek: 15,5 oka a 20,5 řady lícového žerzeje na jehlicích č. 7 = 10 x 10 cm

  rozkres-cepice


PRACOVNÍ POSTUP 
Čepici pleteme podle schématu střihového dílu (čísla udávají rozměry v centimetrech): Na jehlici č. 6 nahodíme 76 ok černou přízí. Oka rozdělíme rovnoměrně na 4 krátké jehlice a spojíme do kruhu. Lem pleteme pružným vzorem, přitom od 2. ŘD začneme plést proužky podle uvedeného sledu. Ve výši lemu 7 cm přidáme v poslední ŘD rovnoměrně 14 ok = 90 ok. Pokračujeme na jehlicích č. 7 žakárským vzorem, přitom v ŘD opakujeme vždy 5x raport vzoru. Ve výši žakárského vzoru 22 cm = 46 ŘD dokončíme čepici líc. žerzejem červenou přízí a přitom ujímáme takto: 1. ŘD: spleteme každé 8. + 9. oko = 80 ok. 3. ŘD: spleteme každé 7. + 8. oko = 70 ok. 5. ŘD: spleteme každé 6. + 7. oko = 60 ok. 8. ŘD: spleteme každé 5. + 6. oko = 50 ok. 9. ŘD: spleteme každé 4. + 5. oko = 40 ok. 10. ŘD: spleteme každé 3. + 4. oko = 30 ok. 11. ŘD: spleteme každé 2. + 3. oko = 20 ok. 12. + 13. ŘD: spleteme vždy 2 oka. Posledních 5 ok stáhneme pracovní přízí a pečlivě zapošijeme. Z přízí všech barev zhotovíme bambuli a přišijeme ji doprostřed čepice.

 

 

PALČÁKY

Materiál: příze „Merino 105“ (Austermann; 105 m/50 g): po 50 g bílé a červené, 100 g černé; sada krátkých jehlic č. 4,5 (Prym)

Pružný vzor: Pleteme střídavě 2 oka hladce, 2 oka obrace.

Lícový žerzej: Lícová řada hladce, rubová řada obrace, v řadách dokola (ŘD) pleteme oka pouze hladce.

Proužkový vzor: Líc. žerzejem pleteme střídavě 2 ŘD bílou a 2 ŘD černou přízí.

Žakárský vzor: Pleteme lícovým žerzejem podle rozkresu, 1 čtvereček představuje vždy 1 oko a 1 řadu dokola (ŘD). Přízi, se kterou právě nepracujeme, vedeme volně na zadní straně práce, a dbáme na to, aby vlákna byla napnutá rovnoměrně. Pleteme na počet ok dělitelný číslem 6. Na šířku opakujeme raport vzoru = 6 ok, na výšku pleteme 1. – 6. ŘD stále nad sebou.

Zkušební vzorek: 19 ok a 29 řad lícového žerzeje = 10 x 10 cm

rozkres-palcaky
PRACOVNÍ POSTUP
Levá rukavice: Na jehlici nahodíme 60 ok černou přízí. Oka rozdělíme rovnoměrně na 4 jehlice a spojíme do kruhu. Lem pleteme pružným vzorem do výše 10 cm. Pak upleteme 1 ŘD hladce, přitom ujmeme rovnoměrně 12 ok = 48 ok (12 ok na každé jehlici). Pokračujeme žakár. vzorem podle rozkresu, přitom v 1. ŘD opakujeme 8x raport vzoru. Po upletení 4 ŘD začneme plést palec proužkovým vzorem. Pro klínek palce přidáme na 1. jehlici 1 oko (= 1 oko upleteme z příčné nitě hladce za zadní nit), 1 oko upleteme hladce, přidáme 1 oko. Nyní v každé 2. ŘD přidáme po obou stranách posledního přidaného oka ještě 5x 1 oko = 12 přidaných ok. Palec: 13 ok klínku rozdělíme na tři jehlice a pro můstek přidáme ještě 5 ok = 18 ok. Zbývající oka necháme stát. Ve 2. ŘD opět ujmeme 4 oka můstku: 1. nově nahozené oko můstku spleteme s předcházejícím okem přetažením, 5. oko můstku spleteme s následujícím okem hladce. Tato ujímání opakujeme ještě v následující 2. ŘD = 14 ok. Palec pleteme do požadované délky a pak špičku palce dokončíme černou přízí takto: * 2 oka spleteme hladce, 2 oka upleteme hladce, od * ještě 2x opakujeme, 2 oka spleteme hladce. V následující 2. ŘD * 2 oka spleteme hladce, 1 oko upleteme hladce, od * ještě 2x opakujeme. Zbývajícími oky provlékneme pracovní přízi a zapošijeme. Odložená oka rozdělíme rovnoměrně na krátké jehlice, přitom opět nabereme 5 ok můstku. Pleteme v ŘD žakárským vzorem. Oka můstku ujmeme stejně jako u palce = 48 ok. Ve výši žakárského vzoru 13,5 cm = 38 ŘD upleteme ještě 1x 1. + 2. ŘD žakárského vzoru. Rukavici dokončíme proužkovým vzorem takto: V 1. ŘD ujmeme na každé jehlici 1 oko = 44 ok. Vytvarujeme špičku: 1. + 3. jehlice: 2. + 3. oko spleteme hladce. 2. + 4. jehlice: 3. a 2. oko od konce jehlice spleteme přetažením. Tato ujímání opakujeme ještě 2x v každé 2. ŘD a potom v každé ŘD, až na jehlicích zbývá 8 ok. Těmito oky provlékneme pracovní přízi a zapošijeme. Pravou rukavici upleteme zrcadlově.