Návod na pleteného pejska z efektní příze

uvodni

 

Domácí mazlík? Kdepak! Parťák do nepohody, který nikdy nevyvede žádnou neplechu, uposlechne každý příkaz, vždy je dobře naladěn a připraven si hrát. A to, že je upletený, vůbec nikomu nevadí.

 

Materiál: příze Love (Marks & Kattens; 52 % vlna, 39 % polyamid, 9 % polyester; 100 g/50 m): 6 klub. šedé 277; zbytek černé příze pro čumáček; bambusové jehlice č. 3½ a 6; výplň, oči na stopce, průměr 16 mm; lesklé bílé knoflíky, průměr 24 mm (pro oči)

 

Zkušební vzorek: 12 ok a 22 ř. vroubku na jehl. č. 6 = 10 x 10 cm

 

Vysvětlivky: 1 vroubek = 2 ř. vroubkem.

 

HORNÍ ČÁST TĚLA

Na jehl. č. 6 nahodíme 72 ok, pleteme vroubkem = všechna oka ve všech řadách hladce (1. ř. = rubová). Upleteme 9 vroubků (na líci) a uzavíráme na začátku násl. 2 řad 15 ok (pro nohy) = zbývá 42 ok. Pokračujeme vroubkem do celkové výše práce asi 32 cm. Na konci násl. 2 řad nahodíme 15 ok pro nohy a pleteme vroubkem nad všemi oky = 1. (= rubová) ř. hladce. Upleteme 9 vroubků (na líci), oka uzavřeme.

 

foto1

 

SPODNÍ ČÁST TĚLA

Na jehl. č. 6 nahodíme 3 oka, pleteme vroubkem (1. ř. = rubová). Upleteme 3 ř. a přidáme 1 oko na obou stranách (vedle kraj. oka), toto přidávání opakujeme v každé 2. líc. ř., až máme 11 ok v řadě. Upleteme 9 ř. a na konci násl. 2 ř. nahodíme 15 ok pro nohy = nyní máme celkem 41 ok. Upleteme stejný počet ř. pro nohy jako na horní části a uzavřeme 15 ok na zač. násl. 2 ř. pro nohy. Pokračujeme vroubkem stejně jako na horní části těla. Upleteme stejný počet řad jako na horní části a na začátku násl. 2 ř. nahodíme po 15 okách pro nohy. Upleteme stejný počet řad pro nohy jako na horní části a uzavřeme na začátku násl. 2 ř. vždy 15 ok. Upleteme 9 ř. nad zbývajícími 11 oky, kde v každé 2. líc. ř. 1 oko ujmeme (vedle kraj. oka), až nám zbydou 3 oka, upleteme 3 ř. a uzavřeme.

Přišijeme spodní část těla k horní, avšak necháme malý otvor, kterým dovnitř vsuneme výplň. Když tělo vyplníme, otvor zašijeme.

 

HLAVA

Na jehl. č. 6 nahodíme 48 ok a pleteme vroubkem (1. ř. = rubová). Uprostřed každé líc. ř. přidáváme celkem 4x takto: Pleteme ke 2 středovým okům, 1 oko přidáme, upleteme 2 oka a 1 oko přidáme, dopleteme řadu. Když máme na líci celkem 9 vroubků (od nahození), ujímáme uprostřed takto: Lícová strana práce: Pleteme ke 4 středovým okům, 2 oka spleteme hladce, 2 oka spleteme anglicky hladce (= 1 oko volně sejmeme, násl. oko upleteme hladce a sejmuté oko přes ně přetáhneme tak, aby otvor oka směřoval doprava), dopleteme řadu. Toto ujímání opakujeme uprostřed každé líc. ř. celkem 6x. Poznámka: Po čtvrtém ujímání uzavřeme na začátku násl. 2 ř. 6 ok (pro krk). Upleteme celkem 18 vroubků (na líci) a ujímáme takto: Lícová strana práce: Upleteme 1 oko hladce, 2 oka spleteme hladce, pleteme ke středovým 4 okům a opět ujímáme, pleteme k posledním 3 okům, 2 oka spleteme anglicky hladce, 1 oko hladce. Toto ujímání opakujeme v každé líc. ř., až nám zbývá 8 ok a potom naposledy ujímáme takto: 1 oko hladce, 3 oka spleteme hladce, 3 oka spleteme hladce anglicky, 1 oko upleteme hladce. Uzavřeme. Sešijeme šev na 6 okách krku a šev dole na hlavě. Hlavu vycpeme a přišijeme k tělu. Mezi nohama můžeme (pod pleteninou) protáhnout šňůrku, která event. přitáhne nohy trochu víc k sobě.

 

foto2

 

UŠI

Na jehl. č. 6 nahodíme 10 ok, pleteme vroubkem. 1. (= rub.) ř.: 1 oko hladce, * 1 oko nahodíme, 1 oko hladce *, opakujeme od * ke * do konce řady. V násl. dvou líc. řadách na obou stranách (vedle krajního oka) 1 oko přidáme na 23 ok. Upleteme celkem 12 vroubků a ujímáme takto: Líc. strana práce. 1 oko hladce, 2 oka spleteme hladce, pleteme k posledním 3 okům, 2 oka spleteme anglicky hladce, 1 oko upleteme hladce. Toto ujímání opakujeme v každé líc. ř., až nám zbyde 5 ok, oka uzavřeme. Přízi z nahození protáhneme „dírkovou řadou“ a lehce ji utáhneme, uši přišijeme k hlavě tak, aby šev byl pod uchem. Stopku oka trochu stlačíme, aby proklouzla dírkou v knoflíku, potom ji opět trochu roztáhneme, aby se jí dala protáhnout jehla. Přes stopku přišijeme knoflík oka. Pro lepší upevnění můžeme také protáhnout skrz hlavu od oka k oku nit a lehce ji stáhnout.

 

OCÁSEK

Na jehl. č. 6 nahodíme 12 ok, pleteme vroubkem. V délce ocásku asi 4 cm spleteme rovnoměrně 2x 2 oka v řadě hladce. V délce ocásku 8 cm spleteme opět rovnoměrně 2x 2 oka hladce v řadě. V délce ocásku asi 16 cm spleteme v celé ř. vždy 2 oka, přízi přestřihneme a protáhneme ji všemi oky, utáhneme a ocásek sešijeme po straně. Ocásek přišijeme k zadní části těla.

 

ČUMÁČEK

Nahodíme 11 ok a pleteme vroubkem. V každé líc. řadě ujímáme takto: 1 oko hladce, 2 oka spleteme hladce, pleteme k posledním 3 okům, pak 2 oka spleteme anglicky hladce, 1 oko upleteme hladce. Když nám zbývá už jen 5 ok, naposledy ujímáme takto: 1 oko hladce, 1 oko sejmeme, 2 oka spleteme hladce a sejmuté oko přes ně přetáhneme, 1 oko hladce. Oka uzavřeme. Černou přízí vyšijeme špičku čumáčku.