Evropská komise vyhlašuje další ročník soutěže na téma Nový pohled na módu. Trvá až do 4. března 2020. 

sirka-eu-fashion

 

Ve středu 12. února se ve španělské Valencii slavnostně zahájil další ročník Evropské soutěže v oblasti sociálních inovací. Letos je tématem udržitelnost v módě a přihlašovat se mohou projekty v rané fázi, které mění způsoby výroby, prodeje, použití a recyklace módy a podporují udržitelnou změnu spotřebitelského chování.  

 

 

 

V soutěži je vyhrazeno 150 000 eur na tři inovace v oblasti udržitelné módy. Kromě toho bude 30 týmům, které postoupí do semifinále, nabídnuto odborné vedení a příprava. Do soutěže se mohou přihlásit noví účastníci z členských států EU a zemí přidružených k programu Horizont 2020. Lhůta pro podání přihlášky uplyne ve středu 4. března. V listopadu 2020 vybere porota tři vítězné nápady, které získají finanční ocenění po 50 000 eurech.

„Evropští spotřebitelé si stále více uvědomují dopady svých spotřebitelských návyků na životní prostředí. S ohledem na přední postavení Evropy ve světové módě se letošní soutěž v oblasti sociálních inovací zaměřuje na inovace, které mění způsoby výroby či používání oděvů a podporují větší udržitelnost v rámci módního průmyslu,“ říká Slawomir Tokarski, ředitel pro průmyslovou politiku a inovace na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropské komise.

Cílem Evropské soutěže v oblasti sociálních inovací v roce 2020 je zlepšit environmentální a sociální dopady módy. Občané EU nakoupí v průměru více než 12 kg oděvů ročně. Při jejich výrobě se do ovzduší vypustí 195 milionů tun CO2 a využije 46 miliard metrů krychlových vody. Z dopadu celkové spotřeby EU na životní prostředí připadají na oděvy 2 % až 10 %. Zároveň více 30 % šatníku si Evropané neobléknou po dobu alespoň jednoho roku. Více než polovina oděvů se po svém vyhození nerecykluje, ale končí ve smíšeném domovním odpadu a následně se odváží do spaloven nebo na skládky.

V zájmu řešení těchto problémů se letošní soutěž zaměřuje na nápady, které přispívají ke zdokonalení udržitelné výroby, užívání a spotřeby módy i lepšímu nakládání s výrobky v tomto odvětví na konci jejich životnosti. Tyto nápady by měly usilovat o snížení celkové environmentální stopy módy a zlepšení jejích společenských dopadů. Měly by pomoci změnit udržitelným způsobem chování tím, že přispějí k rozvoji nových výrobků, služeb, postupů a inovativních obchodních modelů. Řešení představená v soutěži by měla být rovněž rozšiřitelná na místní, celostátní nebo evropské úrovni. Soutěž je určena sociálním inovátorům, podnikatelům, studentům, návrhářům, podnikům a dalším dynamickým a schopným lidem, kteří mají inovativní a kreativní nápady, jak zvýšit udržitelnost módního průmyslu.

 

Více informací na eusic.challenges.org nebo na stránkách: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_en