Víte, kdy si zažádat o rodičovský příspěvek a na čem závisí pobíraní mateřské?

moneta-uvod   

                                                                                                                                                                      Foto: Public Domain Pictures, Pexels


Ne každý čerstvý rodič zná rozdíly mezi mateřskou, tedy peněžitou pomocí v mateřství, a rodičovským příspěvkem. Dávky se však od sebe liší trváním, výší příspěvku i podmínkami pro schválení. 

 

Mateřská dovolená vs. rodičovský příspěvek

Během prvního půlroku po porodu dostává maminka od státu peněžitou pomoc v mateřství, tedy „mateřskou“. Její vyplácení závisí na povinnosti zaplatit alespoň 270 dní nemocenské za poslední 2 roky. Výše dávky se pak určuje podle odvedených peněz. Před ukončením pobírání mateřské si musí jeden z rodičů požádat o rodičovský příspěvek.

 

Asi 6–4 týdny před ukončením mateřské se proto vypravte na úřad práce, pod který spadáte. Zde na odboru sociálních věcí podejte žádost o rodičovský příspěvek. Díky včasnému vyřízení na sebe dávky navážou a nebudete mít problém s opožděním peněz. Příspěvek lze schválit jednomu z rodičů, který žije na území ČR a stará se o nejmladší dítě v rodině do 4 let věku. Pokud jste nestihli požádat včas, můžete tak učinit maximálně 3 měsíce zpětně.

 

O délce trvání i částce rozhodujete sami

Rodičovský příspěvek pro jedno dítě činí po nedávném navýšení 300 000 Kč. Pro rodiče dvojčat a vícerčat se částka násobí koeficientem 1,5. Uvedenou částku můžete vybrat během 2, 3, nebo 4 let, podle trvání pobírání dávky se pak mění každoměsíční částka. Nejvýše můžete pobírat stejnou částku jako při mateřské během prvních 6 měsíců po porodu. Žadatel, který nesplnil povinnost nemocenského pojištění a nepobíral mateřskou či nedoloží své příjmy, může měsíčně pobírat maximálně 10 000 Kč (15 000 Kč u dvojčat a vícerčat). I v tomto bodu došlo k navýšení, před změnou byla maximální částka stanovena na 7 600 Kč pro péči o jedno dítě.

 

TIP: Zjistili jste, že měsíční příspěvek od státu vám nestačí? Každé 3 měsíce můžete požádat o změnu délky pobírání dávky, a tak i výši příspěvku.

 

Nemám nárok na mateřskou…

Pokud nemáte nárok na mateřskou, můžete začít rodičovský příspěvek čerpat ihned po porodu. V takovém případě však musíte povinně příspěvek vybrat za 4 roky, kratší variantu vám úřady nepovolí.

 

O příspěvek si zažádejte včas, předejdete zmatkům

Rodičovský příspěvek má jiná pravidla než peněžitá pomoc v mateřství. Zažádejte si o něj včas a předem si promyslete, jak dlouho budete chtít příspěvek pobírat. Maximální výše rodičovského příspěvku se rovná částce pobírané v měsících po porodu (mateřská). Pokud rodič jednoho dítěte